Vivis publications

Some of the reports and articles I’ve producedvivi båvner sluta kasta

What is this thing called environmental knowledge?

Environmental knowledge takes into account that we are a part of nature. People are a part of
the equation when it comes to managing the whole environment but there are also great
uncertainties.

How the world works is quite chaotic, complex and changing and in the end we
know very little about it. This ambiguity limit’s the role of science in environmental decision
making (Robertson & Hull 2001).

Two articles (in Swedish) about the generosity of Bangladeshi people

http://www.viv-eco.se/bangladeshier-kanske-varldens-givmildaste-folk/

http://www.viv-eco.se/hur-bygger-man-upp-infrastruktur-utan-byggstenar/

My Master Thesis

Look beyond the bin – Solid Waste Management at Asian Institute of Technology

Collection and recycling of beverage cartons at AIT – A research project report

The project shows that people are willing to separate waste at source if waste collection containers are strategically located and well indicated, but longer information campaigning and follow up is needed.

Waste managent is a great concern for all of us. Photo: V.Pietik 2008 Cambodja
Waste managent is a great concern for all of us. Photo: V.Pietik 2008 Cambodja

My Bachelor Thesis

Measures to prevent overstocking and overgrazing in woodlands, a case study in Babati

Article (in Spanish) about recycling of beverage cans

Investigando la gestión de latas de aluminio a través de los ojos de una sueca

The economic basis of Solid Waste Management in Poland, Sweden and Lithuania

The garbage management in Poland Sweden and Lithuania is more concentrated on waste treatment than prevention. The EU waste hierarchy is not followed in any of the three countries and too much is put on landfills and incinerated meanwhile too little is recycled. Still, the countries are slowly making progress by following EU directives.

Reflective article (in Swedish) about waste of nature resources and energy policy

I tider då media dagligen rapporterar om globala klimatförändringar, etanolbilar och Kyotoavtal kan man lätt tappa fokus och känna sig uppgiven inför framtidens förutspådda miljökaos.

Samtidigt finns det en utbredd ignorans bland svenskarna inför det faktum att vi lever i ett resursslösande välfärdssamhälle som har hög standard på bekostnad av
fattiga människor och moder jord.

A case study report about a mobile waste pipe in Sweden

From studying the local investment programmes in Sweden I can make the assumption that real enthusiasts (eldsjälar) are very important when projects are to be initiated and implemented. In many cases it’s pointed out how single persons have had impact on the proceeding of a project.

Industrial symbiosis to minimize contamination

There is a growing interest for the development of Industrial Symbiosis networks at local and regional levels. They are being promoted on the statement that more environmental improvements can be made if actions are pursued through synergies at the borders of each division than if pursued by individual units alone.

Reflective article (in Swedish) about how a swedish smoker indirectly encourages child labour

Är det svårt att fimpa rökning för sin egen hälsas skull? Är det betydelsefullt att alla länder följer FN:s konvention om barnets rättigheter med grundläggande krav för varje barn i världen?

Vad finns det för koppling mellan rökning av cigaretter i Sverige och utnyttjandet av barnarbete i utvecklingsländer?

Vivi Pietik tobakens barn

My curriculum

Click on the link for complete CV
Click on the link for complete CV

I think this year is full of new opportunities. So I wrote my CV in English and Europass format hoping this gives me a clue of what could be my next job.

Vivi Båvner CV

Do you have suggestions?

Vivis resumé

 

Artikel i Gröna Draken om mitt miljöarbete
Artikel i Gröna Draken om mitt miljöarbete. Läs här.

Jag driver företaget Viveco miljökonsult sedan 2009.

Jag brinner för utvecklingsfrågor, och väljer mina uppdrag med omsorg så att jag lägger energin där jag kan göra mest nytta.

Jag sätter stort värde i att få medarbetare att känna sig sedda, bygga upp en gemenskap och öka gruppens engagemang. Jag är bra på att entusiasmera andra, vilket jag visat i uppdragen som scoutledare och projektledare.

Jag har hunnit med mycket under mina 30 år i livet. Jag sätter ett stort värde vid att avsluta påbörjade projekt med gott betyg.

Jag bor i Karbenning sedan ett par år tillbaka med min make och två små barn. Att förena arbete med småbarnsliv har varit möjligt tack vare stödet från familjen.

De senaste åren har jag fokuserat mitt arbete på landsbygdsutveckling genom EU:s landsbygdsprogram Leader där jag haft både projektledningsjobb samt styrelseuppdrag.

Bland tidigare uppdrag finns miljöutbildningar för företag samt miljörevisioner av Svensk Miljöbas miljödiplom.

Jag är skapare och genomförare av workshopen Pimp my Trash med syftet att öka miljömedvetenheten hos ungdomar.

Jag grundande bortskänkestjänsten Bjussa.se år 2011, tillsammans med scoutkompisen Christoffer Munkestam.

Jag har en magisterexamen i Miljövetenskap från Södertörns Högskola 2008 (Degree of Master in Environmental science, communication and decision making). Drev återvinningsprojekt på Asian Institute of Technology i Bangkok våren 2008, ett Sida-finansierat fältarbete.

20110428 Diplomutdelning Ungt Ledarskap, Kungliga Slottet, Stockholm, Sverige
Diplomutdelning Ungt Ledarskap, Kungliga Slottet, Stockholm, Sverige

Jag fick diplom från kungen våren 2011 för genomförd utbildning i Värdebaserat Ledarskap inom ideell sektor.

Miljörevisionsutbildning genomförd hösten 2010 i Svensk Miljöbas regi.

This is Vivi

Think global, act local

I grew up thinking that I want to leave this world cleaner than I found it. I want to contribute to the wiser use (and re-use) of our natural resources.

Since a few weeks back I live in Waterloo with my family. We have been working voluntarily with eco-projects around Valencia in Spain since January 2015 and have decided to stay and live in Belgium. Link to blog posts in English.

The ecobath constructed by Vivi and Nils at Rayo del sol in Alcublas, Spain 2015
The ecobath constructed by Vivi and Nils at Rayo del sol in Alcublas, Spain 2015

The link to my Curriculum as a PDF is here.

Since 2009 I run my own environmental consultant company, Viveco

During 2010 – 2011 I worked with auditing companies who wanted environmental diplomas and carried out environemtal education for them. Link to certificate in environmental auditing.

I’m proud that my project named Bjussa.se was nominated to represent Sweden in EWWR Awards in 2013.

Please read the information broschure about our second hand service Bjussa where everything is for free (in English).

Bjussa.se is a second hand service where everything you find is for free.
Bjussa.se is a second hand service where everything you find is for free.
(photo link to broschure)

Contact the Bjussa-team for references, Mr Christoffer Munkestam or Ms. Lovisa Lönegren.

I have good experience of the management of EU funded projects

During August 2013 – December 2014 I worked for the EU Rural development programme funded projects through LEADER Bergslagen in Sweden. Contact person: Ms. Barbro Fischerström, Director.

As a project manager I helped villagers to take actions for the environment. Some participants bought a cow together, others started a solar energy company.
As a project manager I helped villagers to take actions for the environment. Some participants bought a cow together, others started a solar energy company. Foto from newspaper article Närkes Allehanda

I was the project manager for Omställning i Praktiken (Transition in Practice). Link to web page here. Villages tested collaborative methods to lessen their negative impact on the environment. My job was communication, day to day management, research and reporting. Link to broschure (in English).

I produced and wrote an information magazine for a LEADER information campaign, reaching over 65 000 households. Link to the Leader Bergslagen magazine.

I'm good in communicating good examples that inspires people.
I’m good in communication that inspires people.
I produced this magazine for LEADER Bergslagen (photo link)

An other project I managed for LEADER Bergslagen was Mitt Sommarprojekt (My summer youth project) 2011-2012. Link to youtube video about Mitt Sommarprojekt (in Swedish).

New projects and partnerships

The most succesful workshop I’ve created through Viveco is Pimp my Trash. Young people around Sweden has been able to both learn the EU Directive on waste hierarchy and to try out practical re-make and recycling of scrap materials.

Greek scouts showing their creations at Pimp my Trash. foto: V.Båvner
Greek scouts showing their creations at Pimp my Trash during World Scout Jamboree 2011. foto: V.Båvner

Representing Sweden in EWWR Awards twice

Pimp my Trash was part of the EWWR Awards nomination from Sweden in 2012 as a part of a youth event. My workshop was also a part of the programme in the World Scout Jamboree in 2011.

Volunteering is essential for me

I’m a Scout since childhood and as a teenager I became a scout leader. Later on I continued with leadership courses and was granted a diploma from HM the King of Sweden for my accomplished course in Value Based Leadership.

20110428 Diplomutdelning Ungt Ledarskap, Kungliga Slottet, Stockholm, Sverige
Diplomutdelning Ungt Ledarskap, Kungliga Slottet, Stockholm, Sverige 2011

During 2014 I was the chairman of a local NGO in my Swedish village Karbenning, managing the community centre.

I was a vice board member in the Local Action Group, LEADER Bergslagen 2010-2014.

Studies in International Waste Management

In 2009 I studied the advanced intensive course International Solid Waste Management at The Royal Institute of Technology in Stockholm, Sweden. It was a collaboration with The Cracow Univeristy of Technology and the course was carried out during two weeks in Kaunas University of Technology in Lithuania.

I have a Masters degree from 2008 in Environmental Science, Communication and Decision making from Södertörn University College in Huddinge, Sweden. Link to certificate.

I wrote my Master Thesis about recycling at the Asian Institute of Technology as a result of my two months field research in Thailand. The study was financed by the Swedish International Development Cooperation Agency SIDA. Read “Look beyond the bin” online here.

Collecting recyclable drinking boxes
Recycling project in Thailand 2008

In 2007 I did an Erasmus semester in the University of Valencia studying Environmental science in Castellano and Valenciano.

Je parle beaucoup de langues

I’m multi-lingual. My parents are native Finnish and I was born and grew up in Sweden.

I love to learn new languages. That’s why I have studied English, French and Spanish.

I’m really looking forward to meet you.

Yours sincerely, Vivi Båvner

+ 46 70 414 66 66

vivi@viv-eco.se

Ideellt engagemang

 

Foto: Vivi Pietik

Värdebaserat ledarskap

Min långa erfarenhet från den ideella sektorn märks även i mitt arbete som miljökonsult inom näringslivet. Ett gott samarbetsklimat ger bättre resultat för gruppen. Ett miljöledningssystem är värdelöst om det inte är praktiskt förankrat hos alla medarbetare.

För att vidareutveckla mitt ledarskap går jag en fördjupningsutbildning Värdebaserat Ledarskap 2010-2011 som arrangeras av Scouternas ledarskapsakademi i samarbete med Fryshuset.

Sköndals land- och sjöscoutkår

Jag är scoutledare i Sköndals Land- och Sjöscoutkår sedan 2003. Scout har jag varit sedan barnsben och tilltalas av scoutpedagogiken “learning by doing” som innebär att man lär sig saker genom att prova på själv, våga göra fel. Andra delar i den så kallade scoutmetoden är att öva på samarbete i grupper, att reflektera över sitt lärande, att arbeta aktivt med sina värderingar samt använda naturen som klassrum.

Miljöarbete på scouterna

Miljöarbetet vävs med fördel in i scoutprogrammet eftersom scouting i stor utsträckning handlar om att lära känna och vårda naturen. Det är en viktig uppgift att öka kunskapen om naturvård, återvinning och biologisk mångfald hos våra framtida vuxna.

Jag väver in miljökunskap i aktiviteterna så att barn och ungdomar på ett lekfullt sätt övar på hur de ska förhålla sig naturen och jordens resurser.

När du står inför olika alternativ – välj det som är bäst för naturen. Ekologisk mat eller inte? Bil eller cykel? Plastmugg eller trämugg? Vad kan du sluta använda och leva utan?

Tidigare uppdrag

Bjussa.se lanserad 2011

Saker till för att användas! För att öka återanvändandet av saker har jag skapat förmedlingssajten Bjussa.se där privatpersoner och företag enkelt kan ge bort saker de inte längre själva behöver. Företag ansluter sig kostnadsfritt och som bonus får ni gratis marknadsföring. Ju mer du bjussar – desto mer syns du.

Workshopledare på World Scout Jamboree augusti 2011

Som inbjuden miljöspecialist genomförde jag en anpassad variant av Pimp my Trash för scouter från hela världen. Under en veckas tid fick ett hundratal ungdomar lära sig ledorden “Reduce, Reuse, Recycle” i både teori och praktik.

Projektledare Mitt Sommarprojekt pågår 2011-2013

I uppdrag av Leader Bergslagen samordnade jag Mitt Sommarprojekt och handledde ungdomar i gymnasieåldern att förverkliga sina drömprojekt. Alla deltagarna lyckades ro sina projekt i hamn med gott resultat. Bland annat genomfördes fotoutställningar, motorcrossbane-undersökning, nätcafé för unga, filmturné, filmarskola mm.

Miljörevisor våren 2011

Som certifierad miljörevisor för Svensk Miljöbas genomför jag miljörevisioner för nydiplomering och omdiplomering. Bland uppdragen finns mindre och medelstora företag som arbetar med allt från byggindustri till design och reklam.

Pimp my Trash 2011-2012

“Har du skräp i fickan?” är frågan som deltagarna möts av när min workshop Pimp my Trash går av stapeln. Genom att varva konstskapande och miljökunskap lyfter jag fram “skräp” som resurs. Vi pratar om materialåtervinning med syftet att öka kunskapen och engagemanget till återanvändning hos ungdomar.

Pimp my Trash har bla. arrangerats för Bergslagens Folkhögskolas elever, på Kulturfestivalen i Norberg, Vildmarksmässan i Skinnskatteberg, Folkhögskolans företagarmässa, med sportlovslediga barn och ungdomar i Norberg, samt på Riksfestivalen Ung Kultur Möts i Köping.

Läs om workshopen i produktbladet.

Workshops för Folkhögskolorna november 2010

I uppdrag av folkhögskolorna i Västerås och Bergslagen planerade och genomförde jag två workshops med titeln: “Tänk globalt – agera lokalt”. Workshopen var del i Folkbildningsnätets kunskapslyftande projekt: “Medborgarna och EU”.

Artikel om miljöforum i Norberg oktober 2010

Deltagarna fick chansen att i grupper diskutera frågeställningar kring hur vår vardag lämnar avtryck i den globala miljön. Syftet var att öka kunskapen om det egna handlandet och på så sätt inspirera till val som minskar negativ miljöpåverkan.

Projektledare Miljöforum M30 hösten 2010

Tillsammans med den ideella föreningen Miljöbyrån i Norberg planerade och genomförde jag miljöforumet M30. Projektet genomfördes för fjärde året i rad. Under 30 dagar i november belystes vad man i Norberg gör och kan göra för miljön. Syftet var att väcka engagemang för miljöfrågor och bland programpunkterna återfanns filmvisning, workshops, tipspromenader, frukost, remake och föreläsningar.

Workshopledare på En dag för framtiden augusti 2010

Personer från ideella sektorn trendspanar på En dag för Framtiden 2010

Jag arrangerade en workshop på seminariedagen En dag för Framtiden i Stockholm 29 augusti 2010.

Tillsammans med samarbetspartnern Christine Ambell från My Tomorrow tog vi fram uppdragsanpassat arbetsmaterial och samlade ett trettiotal ideellt engagerade för att diskutera:

”Framtidens ideella organisationer – Hur kommer de att arbeta och engagera?”

Inläsare Iris Intermedia juli 2010

Jag har blivit anlitad av Iris Intermedia i Stockholm för inläsningsuppdrag. Uppdragen har varit att läsa in kotare eller längre texter på finska. I juli 2010 läste jag tex. in ett riksdagspartis valplattform inför valet i september 2010.

Rework the World juni 2010

Rework the World föreläsning, juni 2010

Under juni 2010 var jag funktionär på den internationella konferensen Rework the World, the 5th Global YES summit, i Leksand som arrangerades av Tällberg Foundation och YES inc.

Konferensen samlade över 1500 entreprenörer, lokala och globala ledare inom politik, civilsamhälle och affärsliv. Upplägget för konferensen var att fokusera på lösningar på hållbarhetsutmaningen (inte bara prat) och att samtidigt  skapa arbetstillfällen för unga världen över.

Över 100 existerande hållbarhetsprojekt presenterades i form av workshops under dagarna. Samtidigt fanns det plats för nya projekt att utformas, igångsättas eller finansieras. Jag ser fram emot fler uppdrag för Tällberg foundation.

Compatec AB våren 2010

Konsultstöd i införandet av miljöledningssystemet ISO 14001 på säkerhetsfirman Compatec AB.

Under året har miljösamordnaren genomgått en grundutbildning i miljöledningssystem. För företagsledningen har jag genomfört verksamhetsanpassad workshops för att introducera arbetet samt engagera och involvera hela företaget i miljöarbetet.

Stockholms Stadsmission 2009

Under oktober 2009 genomförde jag grundläggande miljöutbildningar för närmare 300 anställda, som ett led i Stadsmissionens strävan att bli miljödiplomerade. I november 2009 fick Stadsmissionen Stockholm stads Miljödiplom. Jag har anlitats återkommande av Stadsmissionen.

Finnes: miljörevisor med siktet fastställt mot framtidens resurssnåla samhälle

“Ständig förbättring, Hållbar utveckling”…

… var ett av delmomenten i miljörevisionsutbildningen på Canea i Göteborg i december 2010. I veckan damp kursbeviset ner i brevlådan. Se kursbeviset här.

I utbildningen ingick dessförinnan en kursdag speciellt inriktad mot Svensk Miljöbas kravstandard. Läs kravstandarden för miljödiplomering här.

Arbetslivserfarenhet inom miljöområdet krävs

I kravstandarden fastställs att revisor ska ha:
– minst tre års arbetslivserfarenhet, varav två års arbetslivserfarenhet inom miljöområdet
– deltagit vid minst 5 revisioner av miljöledningssystem, varav de 3 senaste inte får vara äldre än 2 år”

Nu är jag äntligen miljörevisor! Vad blir nästa steg?