Grön omställning rullar på

mms_20130731Föregå med grönt exempel

Att jag cyklar till jobbet kanske har en obetydlig verkan på den totala mängden koldioxidutsläpp som släpps ut idag. Men det symboliska värdet skall icke underskattas, liksom de positiva värdena med att jag håller mig friskare och starkare och därmed orkar jobba hårdare med min uppgift i arbetslivet, att göra vårt samhälle lite grönare.

Nytt uppdrag i höst

Som projektsamordnare för de lokala omställningsprojekten i Bergslagen vill jag få de små lokala initiativen att spridas som goda exempel på kreativt miljöarbete. Det är praktiskt möjligt att minska vårt oljeberoende och det kan vara både roligt och lärorikt på vägen.

Aktiva byar stärks och utvecklas

Syftet med projektet Omställning i praktiken är att låta engagerade byar praktiskt testa olika aktiviteter för att skapa ett mindre oljeberoende och mer hållbart lokalsamhälle.

Alla vardagens val räknas!

Med dubbdäck vågar du cykla i vintertid. foto: Fredrik Hjort

Vintern är här – dags för dubbdäck

Cykeln är ett pålitligt fordon utan frostiga bilrutor och förseningar pga frusna tågräls. Dessutom vinner hälsan på fortsatt cyklande även under vinterhalvåret.

Varje kilometer på cykeln är en kilometer mindre med bil och motsvarande mängd koldioxidutsläpp.

Se det stora i det lilla

Även dina vardagliga val påverkar omvärlden runtom dig.

Minska din negativa miljöpåverkan genom aktiva val. Cykla mer. Minska elanvändning med lågenergilampor, LED och andra moderna alternativ. Testa köttfri måndag. Återanvänd genom Bjussa.se.

Västmanlands Lokaltrafik säljer sin bak

(Länk till debattinlägget som publicerades i Fagerstaposten 18 maj 2011.)

Exempel på nytt cykelställ monterat på bussens bakstam. Foto taget ur VL:s Utredning.

Hur göra cykeln till ett attraktivt alternativ till bilen?

Ett pro-aktivt sätt är att låta cykeln medföras på tåg och buss. Jag har ofta förundrats över förbudet mot cyklar i Stockholms lokaltrafik (SL). På bussar göre sig trötta cyklister icke besvär, och på tunnelbanan är till och med små barncyklar strängt förbjudna.

Tidigare har jag kunnat ta med min cykel kostnadsfritt på VL:s bussar – en service som ökar min positiva upplevelse av att bo på landsbygden, trots långa avstånd.

Västmanlands Lokaltrafik säljer sin bak till Clear Channel

VL bedriver ett seriöst miljöarbete och nyligen har bränslemätare installerats för att öka intresset för eco-driving hos chaufförerna. Framsteg!

Samtidigt har VL infört förbud mot cyklar. De gamla krokarna utanpå bussen ska inte ersättas med nya och de större bussarna får inte ta emot cyklar fastän plats finns i lastutrymmet. Bakslag!

Borttagandet av cykelkrok bak på bussen motiveras bland annat med att VL nu kan få in reklamintäkter från Clear Channel  (ca 230 000 kr per år) medan cyklisterna tillför 0 kr extraklirr i kassan. Dessutom är vi idag för få…

“Smidiga lösningar kan ge fler resenärer”

Beslutet att inte ersätta de gamla cykelkrokarna går stick i stäv med vad VL själv skriver i inledningen till sitt PM i frågan:

“Att förbättra möjligheten att kunna nyttja sin cykel för att snabbt och smidigt ta sig till och från kollektivtrafiken är viktig ur flera perspektiv. Smidiga lösningar kan ge fler resenärer varför VL ser positivt till att utveckla resmöjligheterna med cykel+kollektivtrafik.” Citat ur Utredningsuppdraget – Cyklar ombord på buss och tåg. Läs mer via länken.

Hönan eller ägget?

Vad kommer först? Tillgång eller efterfrågan?

Ska vi först ha en massa cyklister som frågar efter krokar som inte finns? Föga troligt att det sker. Min fråga till Västmanlands Länstrafik: Varför inte vara i framkant och erbjuda attraktiva lösningar för oss som vill prova på att leva utan bil på landsbygden?

Vad är det bästa jag kan göra som privatperson?

Jag fick den frågan häromdagen. Alltså, vad kan du göra som inte kräver en ombyggnad av huset till passivhus, investering i solpaneler, inköp av ny bränslesnål bil … ?

Tvätta, laga, olja din cykel!

Minska på användandet

Den största enkla insatsen du kan göra är att minska resurs- och energianvändandet. Hur går det till?

Jag föreslår en vegetarisk dag i veckan, typ “köttfri måndag”. Ett enkelt sätt som inte kräver mer investering än fantasi. Läs mer om hur dina matinköp och klimatproblemen hänger ihop.

Det andra är att plocka fram cykeln nu när snön äntligen smält. Byt en bilresa i veckan mot cykel och gör en stor insats. Länk till hur du servar din cykel själv.

Vad föreslår du?