Välkomna solen!

Efter en lång mörk vinter kan jag snart ana ljuset i tunnelns slut … Förutom att dagarna blir längre och längre finns det en glad energinyhet som väcker hopp i mitt solcellsälskande sinne:

Vi har visst tillräckligt med solinstrålning på våra breddgrader för att utveckla solcellsindustrin. foto: V.Pietik

Intresset för Energimyndighetens investeringsstöd för solcellsanläggningar fortsätter att öka. Läs pressmeddelandet från Energimyndigheten.

Vilket kommer först? Hönan eller ägget?

Energimyndigheten fördelar 58,5 miljoner kronor mellan länen i Sverige. Ju större ansökningstrycket är, desto mer pengar fördelas till länet. Min slutsats är att det lönar sig att efterfråga.

Här kan pessimisten försöka slå hål på min glädje genom att påpeka att pengasumman som satsas på solenergi är liten i jämförelse med andra satsningar i miljardklasser. Kanske har ni hört att Vattenfall bygger ut kolkraften i Tyskland osv.

Tillgången skapar efterfrågan? Efterfrågan ökar tillgången?

Vi kan inte vänta på den dagen då pengarna ramlar in över solcellsindustrin. Vi måste skicka tydliga signaler på vad vi vill ha pengar till.

Vad vill vi satsa på för energislag? Är det utbyggnad av vindkraftsparker på åkrarna? Solceller på alla tak? Kolgruvor utomlands?

Solen skiner – köp gardiner … eller solcell!