Till EU-final med Pimp my Trash på programmet

Pimp my Trash medverkade på Ungdomsting under "Europa minskar avfallet!

Europa minskar avfallet

En vecka i november arrangeras årligen kampanjen ”Europa minskar avfallet”.

Näringsliv, myndigheter och organisationer lyfter fram sitt arbete för att minska på sopmängderna. Totalt arrangerades 7035 projekt över hela Europa!

De bästa aktiviteterna nomineras i fem kategorier till EU-final av ”European Waste Reduction Awards”.

Jag blev en del av ett större sammanhang

I år var jag med i kampanjen genom att arrangera Pimp my Trash på Ungdomsting i Västerås, en heldagskonferens för gymnasieungdomar arrangerat av Agenda 21 i Västmanland.

Vi gick till EU-final!

Motiveringen från Avfall Sverige lyder: Ungdomstinget samlade 120 gymnasieelever till en ungdomskonferens om miljö och förändring. På programmet fanns kreativt skapande, introduktion till EU:s avfallshierarki och skillnaden mellan återvinna och återanvända. Alla elever såg också filmen ”En värld utan sopor” som inspiration till egna projekt.

Ceremonin hålls i Bryssel i juni. Jag är stolt över att ha varit del av Agenda 21:s framgång.

Läs mer om Pimp my Trash:

Pimp my Trash på förstasidan i CIRKULERA, reportage i Vafab Miljös kundtidning.

”Kreativt och Snyggt”, artikel i Agenda 21:s tidning Gröna Draken.

Inslag i TV4 Nyheterna om Pimp my Trash.

Jag sätter mitt hopp till framtidens vuxna. Blogginlägg.

Helsidesartikel i Bärgslagsbladet om Pimp my Trash.

Pimp my Trash på världens genom tiderna största scoutläger.

Published by

Vivi

Jag vill sprida kunskap och väcka tankar och engagemang i miljöfrågor. Därför driver jag företaget Viveco och arbetar som miljöutbildare och miljökonsult. Kontoret har jag i Norberg men jag är verksam över hela länet och landet.

2 thoughts on “Till EU-final med Pimp my Trash på programmet”

Comments are closed.