Välkommen på workshop “Tänk globalt-agera lokalt”

Glokalism på tapeten

länk till workshop-inbjudan: Tänk globalt - agera lokalt

”Tänk globalt – agera lokalt” är titeln på de två workshops som jag ska genomföra i uppdrag av folkhögskolorna i Västerås och Bergslagen under det större, kunskapslyftande projektet  ”Medborgarna och EU”. Läs inbjudan här.

Under 90 minuter får ni deltagare chansen att i grupper diskutera er egen roll i den globala utvecklingen på miljöfronten. Jag inleder med en kort föreläsning och därefter får ni prata i mindre grupper kring utvalda frågeställningar som jag förberett.

Se kopplingen mellan här och där

Workshopen vänder sig till dig som är intresserad av miljöfrågor men känner att kopplingen mellan ditt eget handlande och de globala miljöproblemen inte riktigt känns glasklar. Syftet med diskussionsuppgifterna är att lyfta fram det egna handlandet och på så sätt inspirera till val som minskar negativ miljöpåverkan.

Gräv där du står

För oavsett om man är av åsikten att globala miljöproblem är för stor för att lösas av enskilda individer i Västmanland, är det enklast att utgå från sig själv.

Det finns inget "quick-fix" för miljöproblemen. Våra vardagliga handlingar spelar roll.

Kunskap ger ökad acceptans för åtgärder

Om vi väljare/konsumenter/medborgare, är väl informerade om ekosystemtjänster, biodiversitet, och ändliga naturesurser, kommer vi också förstå de åtgärder som politiker och beslutsfattare är tvugna att ta för att minska på resursanvändandet.

Frågor? Mejla mig gärna eller ring.

Published by

Vivi

Jag vill sprida kunskap och väcka tankar och engagemang i miljöfrågor. Därför driver jag företaget Viveco och arbetar som miljöutbildare och miljökonsult. Kontoret har jag i Norberg men jag är verksam över hela länet och landet.